fbpx

Tag: hipoteka

Dokument do wykreślenia hipoteki przymusowej.

Ustanowiona hipoteka przymusowa na nieruchomości podatnika jako zabezpieczenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości została spłacona. Na podstawie jakiego dokumentu sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wykreśli hipotekę przymusową? Zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej

Czytaj więcej...

Zaległości zahipotekowane z lat 1998-2002 a wyrok TK.

Ilość wpisów na PodatkowyReferat.online osiągnęła liczbę 100. Z tej okazji kilkanaście dni temu istniała możliwość przedstawienia swojej propozycji tematu wpisu. Jednym z tematów, który wzbudził największą liczbę zainteresowanych był temat postępowania z zaległościami objętymi hipoteką z lat 1998-2002 w oparciu o wyrok TK 40/2012. Przedmiotem

Czytaj więcej...