Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2022 r.- zestawienie

Od wczoraj, 1 lutego 2022 r. producent rolny ma możliwość złożenia wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r., Wnioski można składać do 28 lutego 2022 r.

Poniżej wpisy, które mogą być pomocne przy rozpatrywaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego i wydawaniu decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2022 r.