Zmiany w 2022 r. – zestawienie wpisów.

Podatek od nieruchomości


Podatek rolny i podatek leśny


Podatek od środków transportowych


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym


Ordynacja podatkowa


Egzekucja administracyjna