Warsztaty online

Pytania, wątpliwości, różne sposoby postępowania, odmienne interpretacje ……

Zmiany w przepisach, nowe zadania do realizacji, konieczność szybkiego poznania danego zagadnienia …..

Rozwiązaniem są blisko 3 godzinne tematyczne warsztaty online.

W przystępny sposób wyjaśniam zagadnienia podatkowe, a każde rozwiązanie popieram konkretnymi przepisami prawa.

Warsztaty prowadzę w małej grupie. Pytania można zadawać w trakcie całego czasu trwania warsztatów. Na pytania odpowiadam od razu po ich przedstawieniu. Również po zakończeniu warsztatów wspieram uczestników w kontakcie mailowym.

Referencje – tu można zapoznać się z opiniami.

Warsztaty online – tu można zamówić warsztaty online, poznać tematykę oraz program.

Propozycje tematów/zagadnień z zakresu podatków i opłat lokalnych można wskazać w komentarzu poniżej.

Zakres prowadzonych warsztatów online:

Ewidencja księgowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Hipoteka przymusowa jako zabezpieczenie zobowiązania podatkowego.

Nadpłata podatku lub opłaty lokalnej.

Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe.

Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości nieżyjącego podatnika.

Ordynacja podatkowa w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatek od środków transportowych.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Sądowa egzekucja podatków i opłat lokalnych.

Upomnienie i tytuł wykonawczy do podatków i opłat lokalnych.

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaświadczenia podatkowe.

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Warsztaty online w najbliższym terminie:

28 października (czwartek) – bezpłatny live “Tytuł wykonawczy w pytaniach i odpowiedziach” – brak miejsc

5 listopada (piątek) godz. 10.00 – 13.00 – “Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy”

9 listopada (wtorek) godz. 10.00 – 13.00 – “Nadpłata podatku lub opłaty lokalnej”